Soms heeft u iemand nodig die voor u schrijft. Soms schrijft u zelf, maar is het wel fijn als iemand uw tekst naloopt op taalfouten en stijlfouten. Ook dan ben ik u graag van dienst. Vanuit mijn vakmanschap kan ik uw zelfgeschreven Nederlandstalige tekst (zoals paper, verslag, presentatie aan management/klant) op diverse niveaus nakijken.

Tekstcorrectie is altijd maatwerk. Wat nodig en gewenst is, hangt af van de kwaliteit én van het doel van uw tekst. En van uw budget natuurlijk. Daarom stem ik de reikwijdte van de redactieslag altijd vooraf met u af. Ik kan bijvoorbeeld alleen fouten in spelling, grammatica, interpunctie en stijl voor u corrigeren. Ik kan ook meer bieden: door de structuur en sfeer van uw tekst te verbeteren.

Investeren in goede tekst loont! U komt beter voor de dag met een goed geschreven, foutloze tekst. Als u contact met mij opneemt, kunnen we bespreken wat ik voor u kan doen.